Izjava o omejitvi odgovornosti

MOVER d.o.o. vzdržuje spletno mesto moverfans.com, da zagotovi hitro in zanesljivo povezavo med športnimi klubi in navijači. Vsebina tega spletnega mesta je pripravljena z največjo možno skrbnostjo, vseeno pa se lahko zgodi, da informacije na njem niso brez napak. Če nas boste opozorili nanje, jih bomo skušali popraviti. Kljub temu MOVER d.o.o. ne prevzema odgovornosti, ki izhaja iz uporabe spletnega mesta, informacij na tem spletnem mestu ali nastane v zvezi z njimi. MOVER d.o.o. ni odgovoren za posledice kopiranja informacij in vsebin, ki so na voljo na tem spletnem mestu in tudi ni odgovoren za škodo, ki nastane kot posledica nepravilnosti, težav, ki nastanejo zaradi razpečevanja informacij in drugih vsebin po spletu, ali kot posledica tehničnih napak. Naš cilj je čim bolj zmanjšati število motenj zaradi tehničnih napak. Kljub temu so nekateri podatki ali informacije na tem spletišču morda bili ustvarjeni ali organizirani v datotekah ali oblikah, ki niso brez napak, zato MOVER d.o.o. ne more zagotoviti, da bo delovanje spletnega mesta neprekinjeno oziroma da take težave nanj ne bodo vplivale. MOVER d.o.o. ne sprejema nikakršne odgovornosti za težave, ki nastanejo zaradi uporabe tega spletnega mesta. Vsebina, postavitev, idejna zasnova in sestavni deli tega spletnega mesta so avtorsko zaščiteni. Za vsako uporabo, ki presega obisk te spletne strani, se zahteva predhodno soglasje podjetja MOVER. Da lahko uporabniki lažje dostopajo do dodatnih informacij, so na spletni strani navedene povezave do nekaterih spletnih strani partnerjev. MOVER d.o.o. nima nikakršnega vpliva na razvoj povezanih spletnih strani in zato ne prevzema nobene odgovornosti za informacije, ki so podane na njih.

© Copyright MoverSports™